Eşi ile Problem Yaşayanlar için Okunacak Dua

Eşi ile Problem Yaşayanlar için Okunacak Dua

Her evlilikte dönem dönem problemler olabilir. Bu tip problemlerde ilk sarılacak şeyin dua olması doğru karar olacaktır. Aile içi huzur arayanlar için dua, kocası veya karısı ile problemleri olanlar için dua, Eşiyle mutsuzluk yaşanyanlar için dua’lar toplamaya çalıştık yazımızda. Bu tip aile için huzursuzluk yaşayanlar en çok evimizde huzur kalmadı şikayetinde bulunuyor.

Aile içi Huzur, Eşler arası problemler, Eşiyle Daha mutlu olmak için okunacak dualardan önce bazı hususları belirtmekte fayda var.

Eve geldiğinizde eşinize ve çocuklarınıza selam vermek gerekir. Mutlaka eve ne olursa olsun güler yüzle girmekte fayda var.

Aile içi Huzur için yapılması gerekenler: Eşler Arası huzur için yapılması gerekenler

Size sonsuz nimetlerini bahşeden eş ve çocuklarınızı bağışlayan Allah’ı asla unutmayın. Evinizde sık sık Allah’ı anarak geçirin.

Ailedeki her bir bireyin Allah’ın lütfu olduğunu unutmayın. Eksiklikleri kusurları değil iyi yönleri görmeye çalışın. Şeytan her zaman size kötüyü gösterecektir unutmayın.

Kadın ve Erkek kainatta farklı yaratılmıştır. Eşinize ait kötü bir özelliği ısrarla değiştirmeye çalışmayın. Ufak kusurlar herkeste olur. Daha toleranslı davranıp kendi kusurlarınız da olduğunu hatırlayın. Eşinizi eksiklikleri ile sevmeya alıştırın.
Peygamber efenimiz bir hadisinde kadını eğe kemiğine benzetir.

Peygamber efenimiz bir hadisinde kadını eğe kemiğine benzetir. Onu yanlış yol ve şiddetle düzeltmeye çalışırsan kırarsın. Kırılmanın sonucu da boşanmadır. Kadınınıza saygı duyun farklılıklarına, zayıflıklarına hoşgörü gösterin.
Eşiniz sizi seviyorsa, eksiklikleri ve ufak hataları gözünüzde büyütmeyin. Unutmayın hayallenizde olan gerçek değildir. Mükemmel olan yoktur.
Her gün evliliğiniz için Allah’a şükretmek gerekir.

Aile içi Huzuru sağlamak ve aile geçimsizliğini önlemek için okunacak dua

1 Fatiha süresi, 3 ihlas süresi okunarak sevabı peygamber efendimizin (s.a.v)’in ruhuna hediye edin.

Sonra sabah ve akşam :

Hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.

7’şer defa okuyan kimse mesut bir ile hayatı geçirir inşallah.

Ayrıca Saff süresini 70 defa okuyan kimse aile huzursuzluğundan kurtulur.

Saf Sûresi Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm

Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), ve huvel âzîzul hakîm(hakîmu). (1) Yâ eyyuhâllezîne âmenû lime tekûlûne mâ lâ tef’alûn(tef’alûne). (2) Kebure makten indallâhi en tekûlû mâ lâ tef’alûn(tef’alûne). (3) İnnallâhe yuhıbbullezîne yukâtilûne fî sebîlihî saffen ke ennehum bunyânun mersûs(mersûsun). (4) Ve iz kâle mûsâ li kavmihî yâ kavmi lime tû’zûnenî ve kad ta’lemûne ennî resûlullâhi ileykum, fe lemmâ zâgû ezâgallâhu kulûbehum, vallâhu lâ yehdîl kavmel fâsikîn(fâsikîne).

(6) Ve men azlemu mimmenifterâ alallâhil kezibe ve huve yud’â ilel islâm, vallâhu lâ yehdîl kavmez zâlimîn(zâlimîne). (7) Yurîdûne li yutfiû nûrallâhi bi efvâhihim vallâhu mutimmu nûrihî ve lev kerihel kâfirûn(kâfirûne). (8) Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hakkı li yuzhirehu aled dîni kullihî ve lev kerihel muşrikû(muşrikûne). (9) Yâ eyyuhâllezîne âmenû hel edullukum alâ ticâretin tuncîkum min azâbin elîm(elîmin). (10) Tû’minûne billâhi ve resûlihî ve tucâhidûne fî sebîlillâhi bi emvâlikum ve enfusikum, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne). (11)

Yagfir lekum zunûbekum ve yudhılkum cennâtin tecrî min tahtihel enhâru ve mesâkine tayyibeten fî cennâti adn(adnin), zâlikel fevzul azîm(azîmu). (12) Ve uhrâ tuhıbbûnehâ, nasrun minallâhi ve fethun karîb(karîbun), ve beşşiril mû’minîn(mû’minîne). (13) Yâ eyyuhâllezîne âmenû kûnû ensârallâhi kemâ kâle îsebnu meryeme lil havâriyyîne men ensârî ilâllâh(ilâllâhi), kâlel havâriyûne nahnu ensârullâh(ensârullâhi), fe âmenet tâifetun min benî isrâîle ve keferet tâifeh(tâifetun), fe eyyednellezîne âmenû alâ aduvvihim fe asbehû zâhirîn(zâhirîne). (14)

Sadakallahu’l Azim

 

Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir