Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür…” (Hadis)

Cuma günü toplama  bir araya gelme günü.Cuma günü müminler için haftalık bayram günü olarak kabul edilmiştir. Hz. Peygamber cuma gününde duaların kabul edileceği bir zaman diliminin bulunduğunu müjdeleyerek müminleri bu günde daha çok dua etmeye teşvik etmiştir.

“Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür…” (Hadis)

Müslümanlar için Cuma niçin önemlidir?

  • Toplanma ve cemaat olma anlamına gelen cuma, Müslümanların haftalık bayramıdır.
  • Cuma günü Müslümanların bir araya geldikleri ve cemaatle haftalık ibadetlerini edâettikleri önemli bir gündür.

Kur’ân-ı Kerim’de; “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.”buyrularak Cuma namazının farz oluşu ve bu esnada alış-verişin bırakılması uyarısında bulunulmuştur.

Peygamberimiz Cuma günü için ne diyor?

Cuma namazı, Hz. Peygamberimiz (a.s) döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilâfa düşülmemiştir.

Allah resûlü şöyle buyurmuştur.

“Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslümana farzdır.”(Hadis)

Cumaya gelmek isteyen kimse boy abdesti alsın.” (Hadis)

 

“Ergen olan her kişinin Cuma günü gusletmesi, ağız ve diş temizliği yapması ve yeteri kadar güzel koku sürmesi gerekir.”(Hadis)

 

Ergen olan her kişinin Cuma günü gusletmesi, ağız ve diş temizliği yapması ve yeteri kadar güzel koku sürmesi gerekir.”(Hadis)

Cuma günü nasıl değerlendirilmeli?

  • Kur’an okumak,
  • zikir ve tefekkür etmek,
  • Peygamberimize salât ve selam getirmek, tevbeve istiğfarda bulunmak,
  • camiye erken varıp kimseyi rahatsız etmeden boş yere oturup sessiz bir şekilde vaaz ve hutbeyi dinlemek.

Peygamberimiz (sav) bir hadiste diyor ki;

“Cuma günü bir saat vardır ki. Müslüman, bu saate isabet ederek (dua ve niyazda bulunup) hayırlı bir şey isterse, Allah(c.c) ona istediğini verir.”(Hadis) 

CUMA GÜNÜNÜN DUASI

 

 

Cuma günü duası

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla. Allah en büyüktür. Büyüklüğün ve azametin sahibidir. Gücün ve izzetin son haddidir. Yağmurun ve rahmetin velisi, dünya ve âhiretin meliki, Rab (sayılan)ların Rabbi, sebeplerin müsebbibidir. Zorluların en zorlusudur, gizlilikleri açığa çıkaran, sırları ve yazgıdaki her şeyi açığa çıkaran, hâkimiyeti büyük, cezalandırması şiddetli olandır. Dilediğine karşı lütufkârdır. Her şeyden önce ve her şeyden sonra en büyük olan O’dur. İlah olarak ancak O vardır. Kalpler Ona boyun eğer, işler hakkında Ondan başkası hü- küm veremez.

Ondan başkası kaderleri düzenleyemez. Onsuz hiçbir şey tamam olamaz. Kudretlidir, halimdir, lütfeden, cömert olandır. Eksiklikten münezzeh ve âlâdır.O’nun şanı ne yücedir. Cezalandırması ne şiddetlidir. Yaratılmışların hepsi O’nu tesbih eder, O’ndan sakınır ve O’na boyun büküp yalvarırlar. İlmiyle her şeyi kuşatmıştır. Her şeyin sayısını bilir. Hayrın hepsini “bismillah” ile (Allah’ın ismiyle), Kötülüğün hepsini de “euzü billâh” ile (Allah’a sığınarak) karşıladım. Her korkuyu “La ilahe illallah” (Allah’tan başka ilah yoktur), Her üzüntü ve kederi “Maşaallah” (Allah’ın dilediği olur), Her bir günahı “estağfirullah” (Allah’tan beni bağışlamasını isterim), Her belayı “inna lillah” (Allah’tan geldik), Her nimeti

Elhamdülillah” (Allah’a hamdolsun), Her bolluğu “Eşşükrü lillah” (Allah’a şükür), Her şaşılacak işi “Sübhanallah” (Allah’ı tesbih ederim), Her sıkıntıyı “Hasbiyallah” (Allah bana yeter), Her bir kaza ve kaderi “Tevekkeltü alallah” (Allah’a güvendim), Her taat ve isyanı “Lâ havle vela kuvvete illâ billah” (Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur) Sözleri ile karşıladım.

Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir