Her Türlü Darlık, Sıkıntıdan Selamete Çıkmak ve Bol Rızık için İnşirah.

Her Türlü Darlık, Sıkıntıdan Selamete Çıkmak ve Bol Rızık için İnşirah.

İnşirah Suresi Faziletleri. Her Türlü Darlık, Sıkıntıdan Selamete Çıkmak ve Bol Rızık için İnşirah..Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in 94. Suresi olan İnşirah Suresi, 8 ayetten oluşan Mekki bir suredir. İnsanlık için bir ümit kaynağı olan bu sure, Hz.
Peygamberin çok bunalımda olduğu bir dönemde indirildiğinden dolayı İnşirah (ferahlama) ismini almıştır.

Rabbimiz tarafından gönderilen her bir surenin ayrı bir esrarı, ayrı bir şifası olduğu muhakkaktır. Yüce kelamın biricik rabbi olan Allah(c.c), esasen, sıkıntıya düşüp de hayatın çeşitli merhalelerinde
olumsuzluklarla karşılaşan insanoğlu için en şifa verici ilacın, en tesirli iksirlerin kendi kelamında olduğunu, yine, kendisine yönelmek suretiyle bu kelamın tesiri olacağını ana kaynağımız olan Kur’an-ı Kerim’de müjdelemiştir. Genel manada bu müjdelemenin anlatıldığı surelerden birisi de konu edinmiş olduğumuz İnşirah Suresidir.

Surenin Faydaları

Bunalımda olanların, başı daralanların, kalp sıkıntısını gidermek isteyenlerin selamete çıkması, her türlü sıkıntıya karşı ümit var olmaları açısından ‘motivasyon’ kaynağıdır.6. Ayette de belirtildiği üzere, bir zorlukla karşılaşan kimseye iki kolaylık birden verileceği ifade edilmiştir.

Bu da Allah(c.c)’ın rahmet nazarının ne kadar geniş olduğunun göstergesidir. Kulun sıkıntısı ne kadar büyük olursa olsun, kalpleri elinde bulunduran ve istediği gibi evirip çeviren Allah(c.c), dünya imtihanında kendisini terk etmeyip sabreden kullarına bu sabırlarının mükâfatı olarak iki kolaylık birden vereceğini müjdelemiştir.

O halde kul, geçici dünya sıkıntılarına karşı sabretmeli, zorluklar karşısında isyankâr olup ahiretini üç günlük dünya sıkıntısı için heba etmemelidir. Hz. Peygamber de bununla alakalı olarak, ‘’Elem neşrah leke’yi okuyan kimse bana gelip de sıkıntımı alan kimse gibidir’’ buyurmuşlardır.Günde 79 defa okunması gerektiği rivayet edilmiş ve 5 vakit namazdan sonra okunması tavsiye edilmiştir.

Bu sureyi okuyan kimsenin rızkı kolaylaşır.Rızkı veren yüce Yaradanımız olduğu için kişi, emek sarf ettikten sonra tevekkül niyetiyle bu sureyi okur faydasını da rabbinden umarsa hayırlı rızık kapıları kendisine Allah’ın izniyle açılacaktır.Her gün 7 defa okunması gerektiği rivayet edilmiştir.

Muradlarına ermek isteyen kimselerin isteklerinin kabulüne mazhar olur.
Duada ısrarcı olmak önemlidir. Kişi, muradının gerçekleşmesi için samimiyetle duasında ısrar eder ve İnşirah Suresini her namazdan sonra okursa ‘’Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır’’ ayetinin tecellisini Allah’ın izniyle görecektir.

Bu sureyi okuyan kişinin üzerinden çalışma ve ibadet yapma tembelliği kalkar.

Sonuç olarak ise şunları söyleyebilirim; İnşirah Suresi ile rahatlamak, ferahlamak isteyen bir Müslüman, hayata bakış açısını gözden geçirerek bu surenin faydalarını yemek tarifi niteliğinde değil de uygulamaya geçirilmesi gereken tefekkür ayetleri olarak görmelidir.

Maneviyâtta ilerlemek istiyenler, bu sûreyi her gün 70 defa okumayı ihmal etmesinler.Her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan en kısa zamanda kurtulmak için her gün (70) defa okunmalıdır.Aldıkları yüksek seviyeli ilmi; karşılaştıkları yüksek müşahedeleri, değerli keşifleri hazmetmek istiyenler günde yetmiş defa bu sûreyi okumağa devam etsinler

İçi sıkılanlar, başı daralanlar, bunalımda olanlar selâmete çıkmak istiyorlarsa, günde yetmiş defa bu sûreyi okumağa devam etsinler
Her biri de görecek ki; bu sûreye devam, Allah ın izniyle onları kesinlikle muradlarına erdirecektir

Kim bu sureyi beş vakit namazlardan sonra okumaya devam ederse,Cenab-ı Hak işlerinde ona kolaylık verir ve rızkını çoğaltır,sıkıntısını giderir,ummadığı yerden rızıklandırır Bu sureyi her gün duha vaktinde ikiyüzer defa okumaya devam eden kimse bazı esrarı ilahiyyeye vakıf olur

Dilek için ise;2 rekat hacet namazi kil Besmele ile 152 kere elem neşrah leke sadrak süresini oku muradini iste gece yarisindan sonra okunması makbuldür.

İnşirah Suresinin Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

Beğen  1
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir