Menu

Hızır Aleyselamın kıyamete kadar yaşamasındaki sır.Hızır Aleyselamın mubarek Dua’sı

HIZIR (ALEYHİSSELAM)’IN DİLEĞİ :

Günlerden bir gün oturmuş, Allah’ı zikretmekle meşgul, Hızır (Aleyhisselam)’ın canını almak için yanına ölüm meleği Azrail (Aleyhisselam) gelir. Hz.Hızır (Aleyhisselam) durumu anlayınca hüngür hüngür ağlamaya ve çırpınmaya başlar.
Bir ALLAH dostunun ölüm karşısında gayet metin ve soğukkanlı olmasını bekleyen

Azrail (Aleyhisselam): ”Bu ne telaş, bu ne telaş ey Hızır, ne kadar yufka yürekliymişsin, ne bu gözyaşları, Ölümden mi, yoksa dünyadan ayrılacağından mı korkuyorsun” diye sorunca,

Hızır (Aleyhisselam) ‘Hayır’ der:
“Tek korkum, öldüğümde Allah’ı biraz daha fazla zikretmekten uzak kalışımdır. Çünkü ardımdan insanlar Allah’ı anarlarken, bol bol ibadet ve taatte bulunurlarken, ben bu eşsiz zevkten mahrum kalacağım. Halbuki ben kıyamete kadar Allah’ı anmayı ve O’na gece gündüz ibadet etmeyi diliyorum.”

Bunun üzerine ALLAH(c.c), Azrail (a.s)’a:
”Ey Azrail, Hızır’ın ruhunu alma. Bırak yaşasın.. Çünkü O yaşamayı kendisi için değil, Benim için, Beni daha çok anmak için istiyor.
Bırakta kıyamete kadar yeryüzünde Beni ansın, Bana yalvarıp yakarsın” diye emreder.

İşte o yüzdendir ki; Hızır (a.s) yeryüzünde kıyamete kadar hayatı sürecek olan tek varlıktır. Ve devamlı olarak Allah’ı anmakla meşguldür.

ALLAH (c.c) cümlemizi, yüce adını yüreğinden ve dilinden düşürmeyen gerçek müminlerden eylesin.. Amin..

♥ALLAH-U EKBER♥ ♥ALLAH-U EKBER♥

Hızır Aleyhisselam Dilek Duası

Hızır aleyhisselam dilek duası;
Rivayet olunur ki Hızır as. göğe bakıp tefekkür ettiği bir anda yedi kat sema önünde açıldı ve bir yazı gördü. Hızır as. gördüğü bu yazı karşısında çok etkilenmişti. Gördüğü yazı Fatiha şerifti. “Allahım bu sure ne büyük bir suredir ki çevresi pırıl, pırıl aydınlık. Okudukça imanım da artıyor şevkim de.
“Bu yedi ayeti ilk okuduğu zaman kelam-i manayı anladı. İkinci defa okuduğunda mecazi manayı anladı. Üçüncü defa okuduğunda edeb-i manayı anladı. Dördüncü defa okuduğunda tefsir-i manayı anladı.
Hızır as.’a şöyle ilham edildi ” Bu sure Alemlere rahmet olan Hz. Muhammed (s.a.v.) ‘e inzal olacaktır. Bu sure sana verilmeyecektir” Hızır as. çok üzüldü, yıllarca ağladı, Rabbine yalvardı, sonunda ” Şayet dua edersen, Muhammed (s.a.v.) ‘in ümmetinden olabilirsin” diye kendisine ilham olundu.

Hızır as.’ ismi azam ile dua ve niyazda bulundu. Rivayet olunur ki yaptığı dua şudur.

Bismillah, maşaallah la guvvete illa billah, maşaallah kulli nimetin min-allah maşaallah el’hayru kullihi bi yedillahi maşaallah la yusrifu sue illallah”
Allahu Tealanın ismiyle başlarım, Allahu Teala neyi dilerse o olur. Kuvvet ve kudret sadece Allahu Tealaya aittir. Allahu Teala neyi dilerse o olur. Her nimet Allahu Tealanın katındandır. Allahu Teala neyi dilerse o olur. Hayrın tamamı Allahu Tealanın kudretindendir.
Hızır as. yaptığı bu duanın sonucu olarak Ab-ı hayat suyunun yerini keşfettiği ve bu sudan içtiği zaman hayatı kıyamete kadar uzatılmış olduğu, böylelikle Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ümmetinden olma şerefine nail olduğu rivayet olunur .
Maddi ve manevi sıkıntıları olan kişi, sıkıntıları arttığı zaman, Hızır as.’ı Allahu Tealanın izni ile yardımına çağırmak niyeti ile bu duayı okur.
Unutulmamalıdır ki
kişi her ne haceti varsa Allahu Tealadan istemelidir. Allahu Tealanın verdiği şeyi kimse engelleyemez, Allahu Tealanın vermediği şeyi kimse veremez. Haceti olan kimsenin Allahu Tealadan başka bir zata dua etmesi ya da yardım talep etmesi kişiyi şirke kadar götürebilir. Hızır as. Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen, özel ilim verilmiş bir kişi olarak anılmaktadır. Lakin Hızır as.’da Allahu Tealanın bir kuludur ve Allahu Tealanın izni olmadan tek başına hiç bir şeye güç yetiremez. Güç, kuvvet, kudret ve azamet sadece Allahu Tealaya aittir.
Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.