Menu

KENZÜL ARŞ DUASI YÜZDE 100 ETKİLİ BİR DİLEK DUASI

Bu dua, kişinin niyetine göre, her türlü dilek ve istek için okunabilir. Zaten bu yüzden bu dua, dilek duası veya hacet duası olarak da geçer.

İşte bu noktada, devreye “niyet getirme kısmı” giriyor. Muhtemelen kenzül arş duasını tatbik edip de duadan gerekli faydayı göremeyenler “niyet getirme kısmı”nı ihmal ettikleri için duanın etkisini göremiyorlar. Biz, burada niyet üzerinde de ayrıca duracağız ve duayı niyetle beraber aktaracağız.

Bu dua, sadece kişinin kendisi adına tatbik ettiği bir dua değil, aynı zamanda başkası adına da uygulanabilen bir duadır. Örneğin, arkadaşınız ruhsal çöküntü veya maddi sıkıntı içindeyse, onun bu sıkıntıdan kurtulması için de bu duayı onun yerine tatbik edebilirsiniz. Yeter ki niyet getirme kısmında bunu dile getirin.

Peygamber Efendimiz, yapılan dualarda Allah’ın esmasını dile getirmenin, duanın faziletini arttıracağını dile getirir; aynı zamanda yapılan dualarda Ayetel Kürsi okumanın da duaya güç katacağını ifade etmiştir.

İşte bu sebeple Peygamber Efendimizin (sav) hadis-i şerifine uyarak kenzül arş duasında, Allah’ın esmasını da Ayetel Kürsi’yi de okumamız gerekiyor.

Duaların kabul şartları içerisinde en önemlisi, içtenlik ve samimiyet olarak ifade edilir ve içtenlikle yapılan duaların Arş-ı Ala’yı titreteceği dile getirilir. Bu nedenle, duaya durmadan evvel mutlaka ama mutlaka kalbimizi dünyevi kirlerden arındırıp içtenlikle Allah’a yönelmemiz gerekir.

Kenzül Arş Duası Nasıl Yapılır?

Öncelikle sabah erken, mümkünse seher vakti kalkılır ve mümkünse güzelce abdest alınır; gerçi abdest şart değil ama abdestin alınması daha iyi olur. Sonra kıbleye doğru dönülür ve diz üstü çökülür, bu noktada eller semaya açılır ve şöyle niyet getirilir:

“Allah’ım, kullarının her türlü ihtiyacına vakti vaktine cevap veren merhametine ve kudretine sığınarak senden “şu amacım için” kenzül arş duasını kabul buyurmanı niyaz ediyorum.”

Bu niyetin ardından 7 kez Ayetel Kürsi okumamız gerekiyor ve niyetle 7 Ayetel Kürsi’den sonra da kenzül arş duasının orijinal şeklini 1 kez, Türkçe mealini de yine 1 kez okuyoruz.

Kenzül Arş Duasının Orijinal Metni

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.La ilahe illellahül hakemül adlül metin.Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.

Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.La ilahe illellahü sükran li ni´metih.La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.Ve sübhanellahi tenzihen li azametih.Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.Inneke entel kerimül kebiru.Hasbünellahü ve ni´mel vekil.Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.Amin.

 

Beğen  1
Yazar

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.