Kim Bu Duaları okursa eline para geçer

Kim Bu Duaları  okursa eline para geçer

Dinimizde tevekkül en önemli konulardan biridir. Tevekkül, dilek ve istekler karşısında insanın elinden geleni yapması, olabildiğince çaba göstermesi halinde gerisini Allah’a bırakmasıdır. Bu sebeple bir konuda dua ederken en önemli nokta kişinin elinden geleni yapmış olmasıdır.

Özellikle çağımızın en büyük sıkıntılarından biri olan para kazanmak için bu konuda bize yol gösterici dualar ve ayetler bulunmaktadır. Kişi elinden geleni yapıp çaba harcadıktan sonra aşağıda vereceğimiz duaları okursa, ihtiyaç duyduğu para hemen ona gelir ve kazancı bereketlenir.

Hemen Para Getiren Dualar

Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile,bi hurmeti katebi,Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz.

Kişi bu duayı bir hafta süreyle 41 defa okursa beklemediği yerden hemen para gelir.

“Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.Es’elüke bismikel azîmil-a’zami. Enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu. Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu. Ve in kâne kâriben yessirhü. Ve in kâne kalîlen kessirhü. Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi”

Kişi bu duayı düzenli olarak okursa işleri kolaylaşır, kazandığı para bereketlenir ve hemen para gelir. Kazanç az ise çoğalır, çok ise bereketlenir.

Elhakümüt tekasür. Hatta zürtümülmekabir. Kella sevfe ta’lemun. Sümme kella sevfe ta’lemun. Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn. Le teravünnelcehıym. Sümme leteravünneha aynelyakıyn. Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym. Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile, bi hurmeti katebi, Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz”

Kişi bu duayı bir hafta boyunca 41 defa okursa çok kısa süre içerisinde maddi sıkıntılarından kurtulur. Aniden para gelmeye başlar.

Birçok dua kitabında yer alan bu dualar çok etkilidir. Tevekkül ile bu dualar edilip sonucu Allah’ın takdirine bırakılırsa emekler karşılığını bulacaktır ve kazanç artacaktır. Allah kişiye çalışma sabrı ve azmi verir, hemen para gelir ve kazanç bereketlenir.

ALLAH

KULUM DUA EDİN Kİ,BEN DE SİZLERE RIZIK KAPILARINI AÇAYIM DER.KUR’AN’DAKİ VAKIA SURESİ ZENGİN OLMA VE RIZIKLARI ARTIRMA DUASIDIR.HER GÜN OKUNMALIDIR.

Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir