Kısmetinin ,Rızgının önünün açılması Açılması İçin Okunacak Dualar

Kısmetinin ,Rızgının önünün açılması Açılması İçin Okunacak Dualar

Kısmetinin açılmasını isteyenler;

Bir bardak temiz su alınır ve bunun üzerine 101 defa aşağıdaki ayetler okunup üflenir.Kısmeti kapalı olan,evlenmek isteyip de birini bulup evlenemeyen kişi bu sudan içer.
Bu işleme 21 gün devam edilir.
Hem kısmeti açılır hemde üzerinde bir bağlılık varsa Allahin izniyle çözülür.

“İnna fetahna leke fethan mübina.Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba”

Kısmetin Açılmsı ve Evlenmek İçin Dualar

Hakim bin Umeyr ile Damra bin Habib (Radıyallahu Anhüma) diyorlar ki: “Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kadın ve kızların koca bulamayıp evde kalmalarından Allah’a sığınır, bahtlarının açılması için onlara dua ederdi.” (1)

Bundan anlaşılıyor ki, kısmet açılması için hayırlı (takva sahibi, alim, sünnet ehli vb.) kimselerin dua etmesi önerilmiştir. Eğer bir kimse kendisinde sihir, nazar veya kısmeti bağlanmış olduğunda şüphe ediyorsa, bu dertden kurtulmak için bir Pazartesi veya Perşembe gecesi sabaha karşı (imsağa yakın bir vakitte) abdest aldıktan sonra tenha ve temiz bir ortamda kıbleye yönelir, öd ağacı veya amber gibi güzel kokulu bir şey yakar ve odayı buhurlar. Daha sonra niyet ederek 1001 defa Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

Kımetin Açılması İçin 1001 defa okunacak Salavat-ı Şerife

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinil Fâtihıl ebvâb.”

Salavat-ı Şerifesini okuyarak gönderir bundan sonra aşağıdaki gibi dua ederse, Allah’u Teala’nın izniyle sihir ve nazar ortadan kalkar, kısmeti açılır.

Kısmeti Nazar, Sihir ve Büyü’den Kapananın Yapacağı Dua

Duanın Arapça Okunuşu: “Allahümme inni es’elüke birasûlike Muhammedin habîbike ve hâlîlike en tühallile ukdete (fülâneti binti fulâneti) ‘an kısmetihâ vekşif anhâ zulmetes sihri ve te’s’ıra’l-ayni yâ halâle’l-ukûdi ve yâ kâşif’z-zulmi yâ Allahü yâ Allahü yâ Allahü yâ Kerîmü yâ Kerîmü yâ ze’l-Celâli ve’l-İkram.

Not: Parantez “()” işaretleri arasındaki fülaneti binti fulaneti ibaresi Falancanın kızı Falancademektir. Orada önce Anne adı gelecek şekilde örneğin “Hatice binti Fatma” (Hatice Anne adı Fatıma kızın adı binti ibareside kızı demektir.) denilecektir.

Kısmeti bağlı olan kimse aşağıdaki münacatı her gün 100 kere okuyup, gönlünce dua ederse, Allah’ü Teala’nın izniyle en kısa zamanda muradına erer.

Kısmeti Bağlı Olanın Her Gün 1000 defa yapacağı Dua

Duanın Arapça Okunuşu: “”Allahümme yâ Rabbi bicâhi sâbil-vesîleti seyyidinâ ve nebiyyinâ ve habîbinâ ve kurrati e’âyüninâ ve nûri ebsârinâ habîbike Muhammedinil-Mustafa ve rasûlikel-murtazâ ve nebiyyikel-müctebâ havvil ahvâlenâ ilâ ahsenil-hâli yâ mukavviel-havli vel-ahvâl.”

Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) evlenemeyen bir kimsenin kulağına dua okumuş ve maksat hasıl olmuş. Bunu duyan Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona ne okuduğunu sorunca, o da Mü’minun suresinin 115. ayetini okuduğunu söylemiştir. bunun üzerine Resulullah (Sallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “eğer bu âyetleri bir dağa okusaydın dağı eritirdi.”(2)

Dipnotlar (Kaynakça)

  1. Said bin Mansur, Müsned, 1/187
  2. Hazin Tefsiri, 3/313
Beğen  1
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir