Menu

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in gelecekten verdiği haberler.Tamda Bu zamanı söylemiş

Yüce Allah geleceğe ait bazı bilgileri seçtiği peygamberlerine vermiştir.

Kuran-ı Kerim’de buna dair örnekler vardır. Hz. İsa insanların evlerinde ne yediklerini ve neler biriktirdiklerini onlara haber verirdi. (Ali İmran, 49. ayet) Hz. Musa’nın yol arkadaşı (Hz. Hızır) geleceğe ait bilgiler vermiştir (Kehf, 60-82). Önce gelecekle ilgili ayet mealleri: “Allah, müminleri bulunduğu şu durumda bırakmaz, temizi pisten ayırır. Allah size gaybı da bildirmez. Ama Allah Resullerden dilediğini seçip, ona gaybı bildirir. Artık Allah’a ve resullerine inanın, eğer iman eder, müttaki olursanız sizin için de çok büyük bir ecir vardır.” [Al-i İmran 179]

“O, gaybın bilgilerini [vahiy ile bildirilen gizli şeyleri sizden] esirgemez.” [Tekvir 24] Resulullah efendimizin mucize olarak gelecekten haber verdiği (Bir zaman gelecek) diye başlayan hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır: (Bir zaman gelecek, insanlar, yalnız parayı düşünüp, helal haram düşünmeyecekler.) [Buhari]

(Rüşvet, hediye adı altında verilecek, gözdağı için suçsuz kişiler öldürülecek.) [İ. Gazali] (Âmirler, imamlar, namazı öldürecek, vaktinden sonraya bırakacaklar.) [Müslim] (Peygamberim diyen yalancılar çıkacak, benden sonra peygamber gelmeyecek.) [Mişkat] (Peygamberim diyen birçok yalancı çıkmıştır.) (Sünnetimi öldürerek dini bozmaya çalışan kimseler çıkacak.) [Deylemi] (Bir zaman gelecek, beni yalanlayanlar çıkacaktır. “Hadisi bırak, Kur’ana bak” diyeceklerdir.) [Ebu Ya’la](Kâfirler için gelmiş olan âyetleri, müslümanları kötülemek için delil olarak kullanacaklar.) [İbni Ömer] (Vehhabiler, müşrikler hakkında inen âyetleri müslümanlar için, rafiziler de münafıklar hakkında inen âyetleri Eshab-ı kiram için delil gösterdiler.

 

Resulullahın mucizesi meydana çıktı.](Sünnet, bid’at gibi çirkin, bid’at de sünnet gibi rağbet görecek. Sünnete uyan garip olacak, yalnız kalacak. Bid’ate uyan, çok yardımcı bulacaktır.) [Şir’a] (Kur’an, dünyalık için okunacaktır.) [Ebu Davud] (Camilerde binden fazla kişi namaz kılacak, içlerinde bir mümin bulunmayacak.) [Deylemi] (Âlimler fitne unsuru olacak, camiler ve hâfızlar çoğalacak, ama, hakiki âlim hiç bulunmayacak.) [Ebu Nuaym] (Sonra gelenler, önceki âlimleri cahillikle suçlayacak.) [Asakir] (Din âlimi kalmayacak, din adamı yerine geçirilen cahiller, bilmeden fetva verecek, herkesi, doğru yoldan çıkarmaya çalışacak.) [Buhari] (Din adamları, halkın istediği yönde fetva verecek, helale haram, harama helal diyecekler, dini, ticarete, menfaate alet edecekler.) [Deylemi]

Hacca, hükümdarlar [devlet başkanları] gezi için, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din görevlileri de gösteriş için gidecekler.) [Hatib] (Kişi dinini ve dünyasını ancak para ile ayakta tutabilecek, altını gümüşü [parası pulu] olmayan rahat edemeyecek.) [Taberani] (İnsanın bütün kaygısı midesi olacak, şerefi mal, kıblesi kadın, dini para olacak.) [Sülemi] (Her asır, öncekinden daha kötü olacak, böylece Kıyamete kadar hep bozulacak.) [Hadika] (İstanbul fethedilecektir. Bunların kumandanı ne güzel emir, askerleri ne güzel askerdir.) [Hakim, İ. Ahmed, İ. Süyuti] (Ey dağ, sallanma, üstünde bir Peygamber, bir sıddık, iki de şehid var.) [Buhari] (Hazret-i Ömer ve Hazret-i Osman’ın şehid olacağını haber verdi.) (Ya Osman halife olacaksın, hilafet gömleğini çıkarmak isteyecekler, sakın çıkarma! O gün oruçlu olacak, benim yanımda iftar edeceksin.) [Hakim] (Aynen vaki olmuştur.) (İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi aşacaklar.) [Ebu Davud] (Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak, helal sayılacak.) [İ.Ahmed] (Ortalık bozulacak, dine uymak avuçta ateş tutmak gibi zor olacak.) [Hakim]

Beğen  1
Yazar

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.