Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) uyumadan önce okuduğu dua…

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) uyumadan önce okuduğu dua…

Berâ İbni Âzib  radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemyatağına uzandığında sağ tarafı üzerine yatar ve şöyle dua ederdi:

ARAPÇA OKUNUŞU

“Allahümme eslemtü nefsî ileyke, ve veccehtü vechî ileyke, ve fevvadtü emrî ileyke, ve elce’tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee ve lâ mencê minke illâ ileyke. Âmentü bi kitâbikellezî enzelte ve nebiyyikellezî erselte.”

TÜRKÇE OKUNUŞU

“Allahım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.” [1]

[1] Buhârî, Daavât 5. Ayrıca bk. Buhârî, Vudû‘ 75; Müslim, Zikir 56-58; Ebû Dâvud, Edeb 98.

Yatmak isteyen kişi abdest almalı, sağ tarafına yatmalı ve bu duayı okumalı, en son okuduğu dua da bu olmalı. Bu duayı okuyan kimse o gece ölürse İslam fıtratı üzere ruhunu teslim eder ve cennete girer İnşallah. Sonra sağ yanına yat ve:

Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elcetü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte:

Allahım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen, korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim, de! Eğer ölürsen iman üzere ölürsün. Bu dua senin o geceki son sözlerin olsun.

Peygamber Efendimizin engin mânalar yüklü yatak dualarından biri de budur.

Yarı ölüm demek olan uykuya yatan bir insan, bir daha hayata dönmeyebileceğini hesaba katarak Allaha olan imanını yenilemeli ve na olan bağlılığını tazelemelidir. Bu duayı okuyan bir kimse Cenâb-ı Hakka şunu söylemektedir:

Yâ Rabbî! Canımı veren sensin, ben onu şu ana kadar senin buyurduğun şekilde koruyup kullanmaya çalıştım. Birazdan uykuya dalacağım ve kendimden haberim olmayacak. Bu sebeple canımı, hiçbir zaman uyumayan ve uyuklamayan sana teslim ediyorum. İnsanın yöneleceği tek yön sadece senin yönündür. Ben de bütün benliğimle sana itaat ediyorum. Artık dünyadaki işlerime de sahip değilim.

Onları da senin himayene ve idarene bırakıyorum. Şu dünyada gücüne kuvvetine güvenilecek sadece sensin. Senden daha güçlü bir varlık bulunmadığını kesinlikle biliyorum. Bunun için de sırtımı sana dayıyorum. Beni koru yâ Rabbî! Allahım, şunu da biliyorum ki, yardımı umulacak, azâbından korkulacak sadece sensin. Senin azâbından kaçıp kurtulacağım, varıp sığınacağım yer, kesinlikle biliyorum ki sadece senin rahmet ve merhametindir. Bana nimetini lutfet, beni azâbından koru, Allahım!..

Böylesine bir teslimiyet ile Cenâb-ı Hakka sığınabilen kimse, uykusunu da ibadete dönüştürmüş olur. Bunun için de bütün ibadetlerde olduğu gibi, abdesti yoksa yeniden abdest alarak yatmalıdır. Sağ yanına dönüp yatmak kabirdeki yatışı temsil ettiğinden, bu hal yapılan duayı gönülden hissetmeye de imkân hazırlayacaktır.

Peygamber Efendimiz’in (asm) uyumadan önce yaptığı dua Resulullah (asm) yatağına girince, sağ elini yanağının altına koyar sonra şu duayı okurdu: “Allah’ım! Kullarını yeniden dirilttiğin veya topladığın gün beni azabından koru.” (Kütüb-i Sitte) Huzayfe (ra) şöyle demiştir: “Allah’ın Resulü (asm): “Yattığı zaman elini yanağının altına koyardı ve: “Allah’ım! Senin (cc) adınla ölür, Senin (cc) adınla dirilirim.” uyandığı zamanda: “Öldürdükten sonra bizi dirilten Allah’a (cc) hamd olsun. Kıyamet gününde yine onun huzurunda haşr olunacağız.” derdi. (Buhari)

 

Beğen  1
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir