Menu

Tevbe namazı nasıl kılınır?

Allâh’a karşı bir gaflet eseri olarak veya nefse uyarak günah işlendiğinde onun kefâreti olarak büyük bir nedâmet içerisinde O’na teveccüh etmek gerekmektedir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır:

Şeytan seni bir kötülüğe sevketme girişiminde bulunursa, hemen Allah’a sığın.”(Fussilet (41), 36)

Kötülük yapan bir kimsenin bunun yerine iyilik yapması, kötülüğü iyilikle defetmesi istenmektedir.

Bir sabah Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem müezzini Bilâl’i çağırdı ve ona:

“Bilâl! Hangi ameli yaparak benden önce cennete girdin? Dün gece cennette, senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum”diye sordu. Bilâl -radıyallâhu anh- de:

– Yâ Rasûlallâh! Ne zaman bir günah işlesem arkasından hemen kalkıp iki rek’at namaz kılarım, abdestim bozulduğunda da vakit geçirmeden hemen abdest alırım. (Her abdest aldığımda da Allâh’ın üzerimde iki rek’ât namaz hakkı olduğunu düşünürüm ve kılarım) dedi. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem -aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm-:

Tevbe Namazının kılınışı

2 Rekatlık Tevbe Namazı

1.ilk olarak niyet edilir ve kıbleye dönülür.Erkekler için ayak parmakları 4 parmak açıkta olmalıdır.Kadınlarda ise kapalıdır.“Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya“  denilerek niyet edilmelidir.

2.Tekbir Alınır.“Allahü ekber”  diyerek iftitâh tekbîri alınır.Erkekler tekbir alırken ellerini kulak hizası ile kıbleye doğru kaldırırlar.Kadınlar ise gögüs hizasına kaldırır.

3.Kıyam Tekbîrden sonra eller bağlanır. Kıyamda yani ayakta iken secde edilecek yöne doğru bakılır.Sırasıyla;Sübhâneke  okunur,Euzu Besmele  çekilir,Fâtiha sûresi  okunur. (Ardından Amin denir.)Zamm-ı sûre okunur. Örneğin ihlas suresi  okunur.

4.Rükû’a gidilir.“Allahü ekber”  diyerek rükü’a varılır bel 90 derece eğilir ve üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm”  denilir.

5.Doğrulurken Rükû ‘yda üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm”  dedikten sonra, doğrulurken “Semi’allahü limen hamideh”  diyerek rükü’dan kalkılır ve ayağa doğru kalkıldığında “Rabbenâ lekel-hamd”  denilir.

6.Secdeye Varılır.Sonra, “Allahü ekber”  diyerek secdeye varılır.Burada üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ”  denilir.

İkinci rekatta da aynı şeyler yapılır.Ancak secdeden sonra oturulur.Tahiyyat  ve salli barik duaları okunur önce sağa daha sonra sola selam verilir.Selam verilirken; “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” ifadesi kullanılır.

Bir kimse tövbe etmek istediği zaman önce iki rekât namaz kılar ve sonra şu duayı okur:

Okunuşu: “Ve tüb aleynâ yâ tevvâbü yâ hakîmü tevbeten nasûhan liekûne mine’l-lezîne izâ fealû fâhişeten ev zalemû enfüsehüm zekerullahe festeğferu li zünübihim ve men yeğfiru’z-zünûbe illallâhu.

“Estağfirullâh el azîm el kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hüve el hayye’l-kayyûme ve etûbü ileyhi sübhânehu.”

Meali: “Tövbemizi kabul eyle, ey tövbeleri çok çok kabul eden Tevvab! Her şeyi yerli yerinde ve hikmetle yaratan Hakîm.

Bir kötülük işlediklerinde veya nefislerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayın.

“Ondan günahları için af dileyen kimselerden olmam için samimî bir tövbe ile tövbemi kabul eyle, ey tövbeleri çok kabul eden Tevvab! Ey her şeyi yerli yerinde yapan Hakîm! Allah’tan başka günahları bağışlayan kim vardır.

Büyüklük ve kerem sahibi olan, Kendisinden başka ilâh olmayan, hayat sahibi ve bütün varlıkları ayakta tutan Allah’tan af diliyorum. Ona tövbe ediyorum ve Onu bütün kusur ve noksan sıfatlardan tenzih ediyorum.”

Beğen  1
Yazar

Bir Cevap Yazın

You must be logged in to post a comment.